دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اهداف بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
رسالت(  Mission ) :
رسالت بیمارستان لولاگر به عنوان تنها بیمارستان دولتی منطقه 10 شهر تهران ،با مساعدت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تامین ، صیانت و ارتقاء سلامت افراد با ارائه مطلوب ترین خدمات درمانی ، آموزشی و پژوهشی در سطح جامعه با هدف افزایش رضایتمندی و اعتمادسازی مراجعین از طریق ارتقاء بهبود مستمر کیفیت خدمات سلامتی و تعالی عملکرد بالینی و ایمنی بیماران می باشد.

دورنما