دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کلینیکها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
               ایام هفته
درمانگاه

شنبه
یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
مامایی دکتراسماعیلی
/13-8:30
 
دکترکربلائی
/13-9
 
دکتر پوراعظمی
/13-9
 
دکتر  امیری
 11-8:30
دکتر انوری
13-11
 
 
دکتر قدس
30/13-9
 
گردشی
 
زنان و زایمان دکترقدس
11-9
دکتر امیدوار
11-14
دکتر امیری
دکترانوری
12-9
(یک هفته درمیان)
دکتر پوراعظمی
16-13
دکتر اسماعیلی
 
12-9
 
دکتر پوراعظمی
 13-9
 
دکتر کربلایی
30/10-9
 
گردشی
جراحی عمومی دکتر بیاتی 11-9
دکترکاردان13-9
دکتر شکری12-9
دکتر علوی12-9و16-14
 
دکتر کاردان 11-9
دکتر وحدت11-9
دکتر بیاتی11-9
دکتر قرئی10-8
 
دکترشکری12-9
دکتر کاردان12-9
 
دکتر کاردان
12-9
 
فوق تخصص جراحی زیبایی دکتر فدایی 15-30/13 دکتر قبادی مهر 9-12   دکترقبادی مهر9-12 دکتر فدایی12-9
 
 
فوق تخصص جراحی پستان     دکتر قرئی 14به بعد دکتر قرئی10-8    
ارولوژی
 
دکتر قادریان 11-8:30 دکتر اسلامی 11-8 دکتر  قادریان11-8 دکتر اسلامی   11-8 دکترقادریان 11-8 دکتر اسلامی    11-8
پوست دکتر بهروزی 
  30/11-30/7
دکتر بهروزی
    30/11-30/7
دکتر بهروزی  
   9-30/7
دکتر بهروزی  
 30/11-30/7
دکتر بهروزی
 30/11-30/7
دکتر بهروزی  
   30/11-30/7
گوش حلق بینی دکتر ربیعی11-9 دکتر محمودی 16-14 دکتر ربیعی11-9      
قلب و عروق دکترمنشی زاده   
12-30/8
دکتر خسروی نژاد  12-8
دکتر طالب نژاد12-9
دکتر جوان    12-8
 
دکتر طالب نژاد 12-8
 
دکتر بهارئ 12-8
 
دکتر جوان 12-8
 
قلب (بعدازظهر)       دکتر صالحی15-12
دکتر منشی زاده  
17-15
   
داخلی    دکترعباسی14-30/10 دکتر بنا زاده11-8
دکتر کوثری 11-8
 
دکتر کوثری 11-8 دکتر گل دربر11-8
دکترعباسی11:30-13
 
دکتر بناءزاده 11-8
دکتر عباسی               14-30/10
 
دیابت دکتر گل دربر 11-8
 
دکتر بناءزاده-دکتر کوثری11-8
 
دکتر بنا زاده 11-8 دکتر کوثری 11-8
دکترعباسی18-16
 
دکتر گل دربر11-8 دکتر کوثری 11-8
دکتر بنا زاده 11-8(یک هفته در میان)
داخلی خون -سرطان دکتر حمیدی زاده
13
  دکتر حمیدی زاده 13      
مغز و اعصاب دکتر  حسین آبادی
10:30-30/7
دکترفریور          
11-30/7
دکتر  حسین آبادی
10:30-30/7
دکترفریور            
11-30/7
 
دکتر  حسین آبادی
10:30-30/7
دکترفریور       
    11-30/7
اطفال دکتر محتاط
12-30/8
دکتر متقی
12-30/8
دکترتوانا     
  12 -30/8
دکتر محتاط
12-30/8
دکتر متقی
12-30/8
دکتر توانا
 12-30/8
اطفال(عصر)   دکتر توانا 16-13   دکتر توانا  16-13    
عفونی دکتر حلاجی12-9 دکتر حلاجی12-9 دکترحلاجی12-9 دکتر محمدی12-9 دکتر حلاجی12-9 دکتر حلاجی12-9
ارتوپدی دکتر لک16-14
 
  د کتر فاتح16به بعد دکتر اسدی12-10
دکتر لک16-14
1  
چشم دکتر صابر12-9
 
دکترابری12-9
 
دکتر آقائی30/9-12
 
دکتر صابر             12-9
دکتر غیاثیان        12-9
    دکتر صداقت           12-30/9
 
دکتر میرآفتابی  12-9
دکتر صابر12-9
 
 
تغذیه (کارشناس) خانم  خسروی 12-10   خانم خسروی10-12   خانم خسروی10-12  
شنوایی سنجی (کارشناس) خانم نورعلیزاده8-12 خانم نورعلیزاده8-12 خانم نورعلیزاده8-12 خانم نورعلیزاده8-12 خانم نورعلیزاده8-12 خانم نورعلیزاده8-12
 
توجه :برای گرفتن در لیست نوبت  درمانگاه ارتوپدی صبح مراجعه بفرمایید.
 

دفعات مشاهده: 8933 بار   |   دفعات چاپ: 227 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر