بیمارستان لولاگر

آقای دکتر مسیح هاشمی
پست سازمانیریاست بیمارستان
سوابق- عضوهیئت علمی از سال 1367 - رئیس شورای عالی پزشکی - مشاور تجهیزاتی معاونت آموزشی - مدیر گروه چشم بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - مدیر عامل کلینیک مرکزی شهر - عضو ممیزی مرکزی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]