بیمارستان لولاگر- [اخبار پایگاه]
برگزاری مراسم روز پزشک

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۶ | 

برگزاری مراسم روز پزشک زادروز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک


AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان لولاگر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=39.30039.54081.fa
برگشت به اصل مطلب