بیمارستان لولاگر- [اخبار پایگاه]
برنامه کلاس :

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۴ | 
برنامه کلاسهای بارداری و زایمان بیمارستان لولاگرمهر1397
هفته بارداری  
مباحث کلاس
 
تاریخ برگزاری
 
 
 
جلسه
21-23 مقدمه،اهداف کلاسها،آناتومی و فیزیولوژی در بارداری، شکایت شایع و نحوه برخرد با آن ها 3و12و22 اول
24-27 تغذیه در دوران بارداری،میزان اضافه وزن، اهمیت مراقبت های پره ناتال، هرم غذایی، ورزش و حرکات کششی 4و14و23 دوم
28-29 بهداشت روان، نحوه ارتباط با همسر، نفش هورمونی در بارداری، تغییرات خلق و خوی در بارداری، آموزش جنسی 5و15و24 سوم
30-31 علائم هشدار، تشخیص درد های طبیعی و غیر طبیعی در بارداری، آموزش شمارش حرکات جنین، علائم خطر در بارداری ، ورم دست و پا 7و16و25 چهارم
32-33 برنامه ریزی برای زایمان ،انتخاب نوع زایمان، انواع روشهای بی دردی ،بازدید از اتاق زایمان درصورت امکان 8و17و26 پنجم
34-35 آشنایی با فرایند و علائم درد زایمان، آشنایی با مرحله3،2،1 چگونگی خود مراقبتی در هر یک از مراحل،نقش هورمونها 9و18و28 ششم
36 بهداشت و مرافبت بعد از زایمان، علائم هشدار پس از زایمان، اندوه و افسردگی پس از زایمان، آموزش شیردهی، آموزش بعد از زایمان 1و10و19و29 هفتم
 
 
37 بهداشت نوزاد باتاکید بر خصوصیات عمومی نوزاد هنگام تولد و دوران نوزادی، آموزش شیردهی 2و11و21و30 هشتم
 

 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان لولاگر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=39.30039.70213.fa
برگشت به اصل مطلب