بیمارستان لولاگر- [اخبار پایگاه]
بازدید رئیس دانشگاه:

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۱ | 

در مورخ 1397/7/11 بازدی دجناب آقای دکتر ناصری پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و تیم مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی ایران بهمراه جناب آقای  دکتر جان بابایی و جناب آقای دکتر رضایی معاونین محترم درمان و بودجه وزارت بهداشت از درمانگاه و بخشهای بستری و همچنین بازسازی و نوسازی بخشهای فرسوده بیمارستان  صورت گرفت 

 در این بازدید  مقرر گردید:
1- تخصیص هتلینگ به بیمارستان
2- تجهیز اتاق عمل چشم واختصاص دستگاه fako  
3- تعویض تختهای فرسوده 4- اختصاص ct , mri
5- اختصاص crm  به اتاق عمل 


نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان لولاگر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=39.30039.71254.fa
برگشت به اصل مطلب