بیمارستان لولاگر- [اخبار پایگاه]
اولین عمل جراحی لامنیکتومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۳ | 
در مورخ 1397/7/26 اولین عمل لامنیکتومی در بیمارستان لولاگر توسط جناب آقای دکتر رسول سالار  متخصص جراحی مغز و اعصاب انجام شد.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان لولاگر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=39.30039.72529.fa
برگشت به اصل مطلب