بیمارستان لولاگر- [اخبار پایگاه]
دیدار معاونت محترم درمان:

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | 
در مورخ 1397/10/12 روز چهارشنبه معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران جناب آقای دکتر توکلی با هیئت همراه جهت افتتاح بخش ICU  به بیمارستان تشریف آوردن و از بخش اورژانس بیمارستان هم دیدن کردند.

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان لولاگر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=39.30039.76605.fa
برگشت به اصل مطلب