بیمارستان لولاگر- [اخبار پایگاه]
سمینار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | 
در مورخ پانزدهم دی ماه 1397 سمینار یک روزه اوژانس اطفال  برای گروهای هدف متخصصین اطفال - متخصصین طب اورژانس - پزشکان عمومی - پرستاران به مناسبت بزرگداشت مرحوم حاج محمد باقر لولاگر توسط کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان لولاگر با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در سالن همایش های رازی از ساعت 8 الی 17  برگزار گردید.
اهداف کلی اجرای این سمینار علمی ضمن بزرگداشت مرحوم حاج محمد باقر لولاگر ارتقای سطح آگاهی در زمینه اورژانس اطفال - الگوریتم درمانی - علل شایع مراجعه اطفال به بخش اورژانس طبقه بندی بیماران و درجه بندی اولویت احیای قلبی ریوی اطفال- چالش های آب و الکترلیت بوده است.

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان لولاگر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=39.30039.76898.fa
برگشت به اصل مطلب