بیمارستان لولاگر- رسالت و چشم انداز
رسالت و چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | 
رسالت(Mission):
لولاگر بیمارستانی درمانی است که با بهره گیری از متخصصین مجرب و نیروهای ماهر، متعهد و دلسوز، خدمات درمانی و آموزشی با کیفیت و هزینه مناسب را در جهت تامین و ارتقای سلامت اقشار مختلف مراجعین ارائه می نماید.
دورنما(Vision):
چشم انداز بیمارستان لولاگر رسیدن به برترین کیفیت درمانی با مناسب ترین هزینه ها در استان تهران تا 5 سال آینده می باشد.
بیانیه ارزش ها (Values)
مهمترین ارزش ها یعنی باورهای بیمارستان لولاگر عبارتند از :
ü التزام به احکام دین مبین اسلام : بعنوان الگو و سرمشق سازمان در جهت رسیدن به اهداف تعالی بشری
ü مشتری مداری:احترام به حقوق بیمار و کارکنان با حفظ کرامت انسانی
ü کیفیت مستمر: اطمینان از انطباق خدمات درمانی ارائه شده با بالاترین استانداردهای بیمارستانی
ü تعالی جویی : علاقه به ارتقاء فرآیندهای کیفی در چهارچوب مدل تعالی سازمانی
ü دوستدار محیط زیست : بعنوان یکی از مهمترین شاخص های منطقه ای و جهانی
ü نوآموزی و بازآموزی
ü همدلی،صداقت ،شور و نشاط
 üنظم و انضباط

 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان لولاگر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=39.34913.60211.fa
برگشت به اصل مطلب