بیمارستان لولاگر- انتقادات و پیشنهادات
انتقادات و پیشنهادات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | 
فرآیند نحوه اعلام شکایات، انتقادات و پیشنهادات ارباب رجوعان بیمارستان لولاگر

روی متن قرمز زیر کلیک کنید:

./files/hosplo/files/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA.pdf


 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان لولاگر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=39.34955.60439.fa
برگشت به اصل مطلب