• 1401/11/10 - 11:56
  • - تعداد بازدید: 70
  • - تعداد بازدید کنندگان: 61
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
برگزاری کلاس آشنایی با مباحث اعتباربخشی و حقوق بیمار در بیمارستان مدرس جناب آقای دکتر امینی

آشنایی با مباحث اعتباربخشی و حقوق بیمار در بیمارستان

10894.mp3 آشنایی با مباحث اعتباربخشی و حقوق بیمار در بیمارستان

برگزاری کلاس آشنایی با مباحث اعتباربخشی و حقوق بیمار در بیمارستان

مدرس جناب آقای دکتر امینی معاون اجرائی بیمارستان

 

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی بیمارستان
  • News code : 10894
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings