• 1401/04/04 - 08:00
  • - تعداد بازدید: 231
  • - تعداد بازدید کنندگان: 212
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

برگزاری جلسات در خصوص ایمن سازی بیمارستان

2820.mp3 برگزاری جلسات در خصوص ایمن سازی بیمارستان

برگزاری جلسه در خصوص ایمن سازی بیمارستان با حضور معاون اجرایی بیمارستان جناب آقای دکتر امینی و اعضای تیم بحران

در این جلسه ارتقا ایمنی ساختمان بیمارستان و بازگویی ناایمنی ها و بررسی آنها صورت گرفت.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی بیمارستان
  • News code : 2820
کپی لینک کوتاه:
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings