• 1401/12/01 - 10:19
  • - تعداد بازدید: 29
  • - تعداد بازدید کنندگان: 27
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
برگزاری کارگاه تریاژ مدرس جناب آقای دکتر بهمنی

برگزاری کارگاه تریاژ مدرس جناب آقای دکتر بهمنی

11749.mp3 برگزاری کارگاه تریاژ مدرس جناب آقای دکتر بهمنی
 دکتر حمیدرضا بهمنی,

برگزاری کارگاه تریاژ برای سومین بار در سال 1401 در تاریخ 1 اسفند ماه توسط جناب آقای دکتر بهمنی در بیمارستان لولاگر با مشارکت و حضور پرسنل محترم بخش اورژانس این مرکز برگزار گردید.

بیمارستان لولاگر با افزایش توان علمی کارکنان قصد ارائه بهترین خدمت و افزایش رضایتمندی مراجعین به این مرکز را دارد.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی بیمارستان
  • News code : 11749
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings