• 1401/12/13 - 08:40
  • - تعداد بازدید: 31
  • - تعداد بازدید کنندگان: 28
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
تقدیر مدیران اجرائی بیمارستان از پرسنل فعال در زمینه ی گزارش داوطلبانه خطا

تقدیر مدیران اجرائی بیمارستان از پرسنل فعال در زمینه ی گزارش داوطلبانه خطا

12230.mp3 تقدیر مدیران اجرائی بیمارستان از پرسنل فعال در زمینه ی گزارش داوطلبانه خطا

تقدیر مدیران اجرائی بیمارستان از همکاران بخش ccu  که در زمینه ی گزارش داوطلبانه خطا فعال بوده اند.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی بیمارستان
  • News code : 12230
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings