• 1401/11/01 - 11:54
  • - تعداد بازدید: 48
  • - تعداد بازدید کنندگان: 44
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
فروش ضایعات بیمارستان لولاگر

فروش ضایعات بیمارستان لولاگر

10453.mp3 فروش ضایعات بیمارستان لولاگر

فروش ضایعات بیمارستان لولاگر

بدینوسیله به اطلاع می رساند ضایعات بیمارستان لولاگر به فروش می رسد.از خریداران تقاضا می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر تا تاریخ 1401/11/05 به واحد امور مالی بیمارستان مراجعه نمایند.

  • Newsgroup : اخبار داخلی بیمارستان
  • News code : 10453
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings