نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

بیمارستان لولاگر در ابتدای تأسیس سال 1312 یک نواخانه بوده که بعد از مدتی به مرکزی برای درمان افراد مبتلا به سل تبدیل می شود. این بیمارستان تا قبل از انقلاب اسلامی وابسته به شیرخورشید بوده و بعد از پیروزی انقلاب به بهداری استان تهران و پس از چند سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران قرار می گیرد. بخش های این بیمارستان شامل CCU، Post CCU، اطفال، نوزادان، NICU، Post NICU، جراحی عمومی، جراحی زیبایی ،داخلی،گوارش ، اورولوژی، زنان و زایمان وگوش و حلق و بینی مراقبتهای دوران بارداری هستند. خدمات پاراکلینیکی شامل رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه، داروخانه، پاتولوژی، اسپیرومتری، آندوسکوپی، سیستوسکوپی، اکو، تست ورزش، نوار عصب عضله، Tcd، سنگ شکن و... در این مرکز ارائه می شوند. کلینیک تخصصی دیابت با هدف آموزش و کنترل قند خون و کلینیک مادران باردار با هدف آموزش مادران بادار و همراهان ایشان در خصوص زایمان فیزیولوژیک، شیردهی و مراقبت های دوران بارداری و پس از زایمان نیز در این بیمارستان فعال هستند.

Template settings