دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کلینیکها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
لیست درمانگاه های بیمارستان لولاگر
 
پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه درمانگاه
گردشی دکترایزدپناه
12:30 - 08:30
دکتر  انوری
11-8:30
 
دکتر میرزایی
12:30-8:30
 
دکترقدس
12:30 - 08:30
 
دکتراسماعیلی
12:30-8:30
 
بارداری
دکتر صحرائیان17-16 دکتر پوراعظمی 16-13 دکتر میرزایی و دکتر کربلایی (متغیر)15-12 دکتر کربلایی 15-12 دکتر میرزایی 14-12 بارداری عصر
دکتر ایزدپناه
10:30-9
دکتر کربلایی
10:30-9
 
دکتر صادقی دکتر کبوتری(متغیر)9-11
دکتر میرزایی11
 
 
دکتر اسماعیلی 10:30- 9
 
دکترانوری12 - 9
 دکتر پوراعظمی 14-11
دکترقدس
11-9
 
زنان
دکتر صحرائیان18-17 دکتر میرزایی و دکتر کربلایی (متغیر)16-15 دکتر کربلایی 16-15 دکتر میرزایی 16-15 زنان عصر
دکتر فریدونی
12-9
 
دکترشکری08:30-12
دکتر کاردان  9-12
دکتر ابراهیمی17-15
دکتر بیاتی10-12
دکتر فریدونی10-12
1
دکتر فریدونی10-12
دکتر وحدت12-9
 
دکتر شکری
12-08:30
دکترعلوی
 12-10
 
دکتر بیاتی10-12
دکترکاردان 8-10
دکتر ابراهیمی17-15
جراحی عمومی
دکتر فدایی
11:30-9:30
 
دکتر قبادی مهر 14
دکتر دریانی 12
دکتر دریانی 12 دکتر قبادی مهر 14
دکتر دریانی 12
 
دکتر دریانی 12 فوق تخصص
 جراحی پلاستیک و ترمیمی
دکتررفعتی
11-9
دکتر اسلامی
12-8
دکتر قادریان
12-9
دکتررفعتی
10-8
دکتر اسلامی
12-8
دکتر قادریان
12-9
ارولوژی
 
دکتر بهروزی  (متغیر)
11:30-07:30
دکتر بهروزی 
11:30-07:30
دکتر بهروزی 
11:30-07:30
دکتر بهروزی (متغیر) 
   9-7:30
 
دکتر بهروزی  (متغیر)
11:30-07:30
دکتر بهروزی 
11:30-07:30
پوست
دکتر مهر پرور
16-14
دکتر ربیعی
11-9
دکتر ربیعی
 11-9
گوش و  حلق و بینی
دکتر جوان
12-8
 
دکترمنشی زاده
12 8:30
 
دکتر طالب نژاد
 12-8
 
دکتر جوان
    12-8
 
دکتر صالحی
 12-8
 
دکترمنشی زاده
  12 8:30
قلب و عروق
دکترفریور
11-07:30
دکتر  حسین آبادی  12:30-9:30 دکترفریور
11-07:30
دکترفریور
11-07:30
دکتر  حسین آبادی  12:30-9:30 دکترفریور
11-07:30
داخلی
 مغز و اعصاب
دکتر کمالی12-9 دکتر دربان شیخ12-9 دکتر گمرکی12-9 جراحی مغز و اعصاب
دکترمتقی
   12:30 09:30
دکتر توانا
15 9
دکترمحتاط
 12:30 9
دکترمتقی
   12:30 09:30
دکتر توانا
15 9
دکترمحتاط
 12:30 9
اطفال
دکتر قادی پاشا
14-13
دکتر قادی پاشا
15-14
دکتر قادی پاشا
15-14
دکتر قادی پاشا
15-14
دکتر قادی پاشا
15-14
دکتر قادی پاشا
15-14
دکتر قادی پاشا
15-14
دکتر حلاجی
10:15-12
دکتر آشورزاده
 ساعت12-9
دکتر حلاجی
10:15-12
دکتر آشورزاده
10:15-12
دکتر حلاجی
10:15-12
عفونی
دکتر حاجی خانی 10-8 دکتر حاجی خانی 12-8 دکتر مطلبی زاده 10-8 دکتر حاجی خانی 12-8 ارتوپدی
دکتر شیرزاد دکتر بناءزاده 11-8
دکتر عباسی 13-09:30
دکتر گل دربر 12-8
دکتر گل دربر 12-8
دکتر عباسی 13-09:30
دکتر کوثری 10-8 دکتر بناءزاده 11-8
دکتر کوثری 11-8
دکتر عباسی 12-10
دکتر کوثری 11-8
داخلی
دکتر بناءزاده 12-8 دکتر گل دربر 12-8 دیابت
دکتر زعفرانی12-9 دکتر صابر 12-10
دکتر میرآفتابی 12-8
دکتر صداقت 12-9 دکتر صابر 12-9 دکتر نواحی
12-9
دکتر صابر 12-9 چشم
دکتر حمیدی زاده 10-8 دکتر حمیدی زاده 10-8 دکتر حمیدی زاده 10-8 خون و سرطان
دکتر احمدی پور
13
دکتر احمدی پور
10
اعصاب و روان
خانم انوری12-10 خانم انوری12-10 تغذیه (کارشناس)

دفعات مشاهده: 23483 بار   |   دفعات چاپ: 919 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر