دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کلینیکها

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
لیست درمانگاه های بیمارستان لولاگر
پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه درمانگاه
گردشی دکتر ایزدپناه
۱۲:۳۰ ۸:۳۰
دکتر  اسماعیلی
۱۱-۸:۳۰
 
دکتر میرزایی- دکتر کربلایی (متغیر)
۱۱-۸:۳۰
 
دکترقدس
۱۲:۳۰ ۸:۳۰
 
گردشی۱۲:۳۰-۸:۳۰
 
بارداری
دکترایزدپناه دکتر کربلایی۱۱-۹
 
دکتر میرزایی۱۲-۹
دکترمیرزامحمدی۱۱-۹
 
 
دکتر اسماعیلی  ۱۱-۹
دکتر کبوتری۱۳-۱۱
 
دکترفرهادی۱۱-۹
دکترذاکریان۱۳-۱۱
 
دکترقدس۱۱-۹
 
زنان
دکترپایدار۱۲-۱۰ دکترشکری۸:۳۰-۱۲
دکتر کاردان  ۱۲-۹
 
دکتر بیاتی۱۲-۱۰
دکتر پایدار۱۲-۱۰
 
دکتر فریدونی۱۲-۹
دکتر وحدت۱۰-۸
دکتر شکری۱۲-۰۸:۳۰
دکتر فریدونی۹
دکتر بیاتی۱۲-۱۰
دکترکاردان ۱۲-۱۰
 
جراحی عمومی
  دکتر فدایی
۱۲
 
  دکتر کوچک زاده
 ۱۲
 
 
دکتر دریانی ۱۲ فوق تخصص
 جراحی پلاستیک
دکتر پوربلاسی۸-۱۲ دکترعادل اسلامی
۱۲-۸
دکتر قادریان
۱۲-۹
دکترمحسن اسلامی۱۰-۸
دکتر امیری ۱۲-۱۰:۳۰
دکترعادل اسلامی
۱۲-۸
دکتر قادریان
۱۲-۹
ارولوژی
 
    دکتر بهروزی
۱۱:۳۰-۰۷:۳۰
 
 
 
  دکتر بهروزی
۱۱:۳۰-۰۷:۳۰
پوست
- دکترمیثم ابراهیمی
۰۹-۱۱
- - - - جراحی مغز و اعصاب
دکترخسروی ۰۸-۱۰ دکتر جوان۱۲-۱۰
 
دکتر منشی زاده
۱۲ ۹
دکتر طالب نژاد
۱۲ ۹
دکتر جوان
۱۲ ۹
دکتر خسروی نزاد
۱۲ ۹
دکتر علی شاه میر
  ۱۲ ۹
قلب و عروق
دکترفریور ۱۱-۰۷:۳۰
 
- دکترفریور۷:۳۰-۱۰ دکترفریور ۱۱-۰۷:۳۰
 
دکتر حسین آبادی ۱۲-۱۰ دکترفریور ۱۱-۰۷:۳۰
 
داخلی مغز و اعصاب
دکترمتقی۱۲-۳۰: ۹ دکترتوانا۱۲-۹:۳۰
 
دکترمتقی ۱۲-۳۰: ۹
 
دکترمحتاط۱۲-۱۰ دکترتوانا۱۲-۹:۳۰ دکتر قادی پاشا۱۳-۱۱
 
اطفال
  دکتر حلاجی ۱۲-۱۰
 
 
 
دکتر حلاجی ۱۲-۱۰
 
 
 
دکتر حلاجی ۱۲-۱۰
 
عفونی
- دکتر حقی۱۲-۸ دکتر خالدی۱۲-۰۸:۳۰ دکتر حقی۱۲-۰۹:۳۰ دکتر خالدی۱۲-۱۰ دکتر خالدی۱۲-۱۰ غدد
دکترحاجی خانی
۱۲-۹
- - دکتر حاجی خانی
۱۲-۹
- دکتر حاجی خانی
۱۲-۹
ارتوپدی
دکتر قاسمی۱۰-۸
 
دکتر بناءزاده ۱۱-۸
دکتر عباسی ۱۲-۱۰
 
دکتر گل دربر ۱۲-۱۰
 
دکتر کوثری۰۸-۱۰  
 
دکتر بناءزاده ۱۱-۸
 
دکتر عباسی ۱۲-۱۰
 
داخلی
- - - - دکتربنازاده۱۱-۹ دکتر گل دربر ۱۲-۹ دیابت
- - دکتر حسنلو۱۲-۹ دکترصابر۱۲-۹ دکتر حسنلو۱۲-۹ دکتر صابر۱۲-۹ چشم
دکتر قاسمی۱۰-۸ دکتر قاسمی۱۰-۸ - - دکتر قاسمی۱۴-۱۲ دکتر قاسمی۱۰-۸ خون و سرطان
دکتر شمس اله۱۲-۱۰ - دکتر محرابی۱۴-۱۲ - دکتر محرابی: ۱۴-۱۲ - اعصاب و روان
- - - - - خانم انوری۱۲-۱۰ تغذیه (کارشناس)
- - - - نیوشا احمدیان ۱۴-۱۱ - روانشناس (کارشناس)
خانم نورعلیزاده ۱۲-۹ خانم نورعلیزاده ۱۲-۹ خانم نورعلیزاده ۱۲-۹ خانم نورعلیزاده ۱۲-۹ خانم نورعلیزاده ۱۲-۹ خانم نورعلیزاده ۱۲-۹ شنوایی سنجی(کارشناس)
- - خانم اسماعیلی۱۲-۹ خانم اسماعیلی۱۲-۹ خانم اسماعیلی۱۲-۹ خانم اسماعیلی۱۲-۹ بینایی سنجی )(کارشناس

دفعات مشاهده: 34003 بار   |   دفعات چاپ: 2721 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر