دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کلینیکها

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
لیست درمانگاه های بیمارستان لولاگر
 
پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه درمانگاه
گردشی (متغیر)
۱۲-۹
دکتر ایزدپناه
۱۲-۹:۳۰
دکتر  اسماعیلی
۱۲-۸:۳۰
 
دکتر میرزایی(متغیر) دکترکربلایی (متغیر)
۱۲:۳۰-۸:۳۰
 
دکترقدس
۱۲:۳۰ ۸:۳۰
 
گردشی
۱۲:۳۰-۸:۳۰
 
بارداری
دکتر ایزدپناه
۱۱-۹:۳۰
دکترالهویی نظری
(متغیر)۱۲-۹
دکترمقدسی ۱۱-۹
    
 
 
دکتر میرزا محمدی(متغیر)۱۱
دکتر میرزایی۱۲-۹
 
 
 
دکتر اسماعیلی ۱۲- ۹
دکترفرهادی۱۴-۱۲
دکترکربلایی۱۲-۹ دکترقدس۱۲-۹
 
زنان
 
دکترحسینی فر۱۲-۹
 
دکتر بیاتی۱۲-۹:۳۰
دکترزین العابدینی
         ۱۲ -۹:۳۰
 
دکتر پایدار ۱۲-۱۰:۳۰
 
دکتر فریدونی ۱۲-۹  
دکتر شکری۱۲-۹
 
 
دکترکاردان ۱۲-۹
 
جراحی عمومی
      دکتر کوچک زاده۱۲
 
  دکتردریانی۱۲ فوق تخصص
 جراحی پلاستیک
دکتر پوربلاسی۱۰-۸ دکترعادل اسلامی
۱۲-۸
دکتر قادریان
۱۲-۸:۳۰
 دکترمحسن سلامی
۱۲-۹
دکترعادل اسلامی
۱۲-۸
دکتر قادریان
۱۲-۸:۳۰
ارولوژی
 
متغیریک هفنه درمیان
دکتربهروزی۱۱-۷:۳۰
  دکتر بهروزی ۱۱-۰۷:۳۰
 
  متغیریک هفنه درمیان
دکتربهروزی۱۱-۷:۳۰
دکتر بهروزی ۱۱-۰۷:۳۰
 
پوست
دکترمحمدی۱۰-۸
دکتر جوان۱۲-۱۰
دکتر منشی زاده (متغیر)
دکترشعبانی۱۲-۹
دکتر طالب نژاد
۱۲-۹
دکتر جوان
۱۲-۹
دکتر خسروی نژاد۱۰-۸
دکترشعبانی۱۲-۱۰
دکتر عمران شاه میر
  ۱۲-۹
قلب و عروق
دکترفریور ۹-۰۷:۳۰
 
  دکترفریور ۹-۰۷:۳۰
 
دکترفریور ۹-۰۷:۳۰
 
  دکترفریور ۹-۰۷:۳۰
 
داخلی مغز و اعصاب
دکترجهانگیری۱۲-۱۰ دکتر توانا۱۲-۹
 
دکترمتقی۱۲-۹ دکترصالحی۱۲-۹ دکترمتقی۱۲-۹
 
دکترتوانا۱۲-۹ اطفال
      دکترمختاری۱۲-۹
 
 
  دکترمختاری۱۲-۹
 
طب فیزیکی
  دکتر حقی۱۱-۹ دکترخالدی۱۱-۹ دکتر حقی ۱۱-۹     غدد
دکتر حاجی خانی
۱۲-۹
دکترمهدی کریمی
۱۲-۸
دکتررضابابایی۱۱-۹   دکتررضابابایی۱۱-۹   ارتوپدی
متغیروگردشی دکتر عباسی ۱۲-۱۰
دکترگل دربر۱۲-۹
دکتر حسنپور ۱۲-۱۰
 
دکتر کوثری۱۰-۸
دکتر بناءزاده ۱۱-۹
 
دکتر بناءزاده ۱۱-۸:۳۰
دکترمهدی پور۱۱-۱۰
دکتر عباسی ۱۲-۱۰
دکترگل دربر۱۲-۹
داخلی و دیابت
دکتر شمسی نژاد
۱۱-۹
     
 
    گوارش وکبد وآندسکوپی
      دکتر صابر ۱۲-۹ دکتر حسنلو۱۱-۹ دکتر صابر ۱۲-۹ چشم
 
دکترقاسمی۱۲-۸
     متغیروگردشی
    دکتر قاسمی۱۲-۸:۳۰ دکتر قاسمی۱۲-۸:۳۰   خون (انکولوژی)وداخلی
 
دکتر شمس اله۱۲-۱۰           اعصاب و روان
 
          دکترعلویان۱۱-۹:۳۰ کبدوگوارش وداخلی
  آقای آهنگری۱۲-۹ آقای آهنگری۱۲-۹ آقای آهنگری۱۲-۹ آقای آهنگری۱۲-۹ آقای آهنگری۱۲-۹ بینایی سنجی (کارشناس)
 
 

دفعات مشاهده: 35658 بار   |   دفعات چاپ: 2862 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر